CDr: CORVUS CORAX - Seikilos

1.Seikilos 4:06
2.Suam Elle Ires 3:10
3.Satyricon 3:04
4.Titenka 3:28
5.Chou Chou Sheng 5:29
6.Ballade De Mercy 3:54
7.Para Barei 3:37
8.Oro Se Vie 3:31
9.Cheiron 5:03
10.Aia 4:14
11.Basileus 3:39
12.Hymnus Apollon 7:46

Pica Records 2002
total time: 51:05